Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Over het algemeen hebben organisaties nog weinig ervaring met het verzilveren van kansen op basis van het bewust omgaan met privacy. Maar juist door privacy een belangrijk onderdeel van je bedrijfsprocessen te laten zijn, weet je welke gegevens nodig zijn, hoe die verantwoord verwerkt kunnen worden en op welke manier dat de relatie met de kant kan versterken.

Verken de kansen die privacy biedt

Privacy biedt innovatieperspectief. Dat is een mooi uitgangspunt voor het verkennen van kansen om nieuwe producten, diensten, concepten, processen of organisatievormen te introduceren.

postits

Het Privacyplatform heeft een methodiek ontwikkeld om in drie stappen systematisch privacy-innovatiekansen te verkennen:

kansenkompas

1. Het Privacykansenkompas
helpt om te bepalen waar je je innovatie op gaat richten:

  • Op slimme diensten voor je klanten.
  • Op bedrijfsinterne processen.
  • Op wensen die je klanten hebben.
  • Op het realiseren van maatschappelijke impact.
wiel-nl

2. RESPECT4U
geeft handreikingen hoe je in de praktijk verantwoord kunt omgaan met persoonsgegevens. Wil je je klanten meer zeggenschap over hun gegevens bieden? Wil je meer doen aan de beveiliging van de gegevens uitwisseling? Wil je beter voorbereid zijn op nieuwe ethische vragen rond het gebruik van de gegevens? Wil je weten hoe je laat zien dat je aan alle regels voldoet? Wil je begrijpen welke kosten en welke baten privacy-investeringen hebben? Op ieder van deze vragen geeft RESPECT4U concrete antwoorden.

propositiehuis-klein

3. Het Privacypropositiehuis
brengt de omgeving in kaart, geeft sterktes en zwaktes weer en helpt je een strategie te ontwikkelen om tot daadwerkelijke ontwikkeling en implementatie van je nieuwe dienst te komen.

Praktijkvoorbeelden

Steeds meer organisaties doen ervaring op met de integratie van privacy in bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld om de service aan hun klanten te verbeteren door nieuwe of bestaande diensten privacyvriendelijk in te richten. Andere organisaties, zoals startups, zien privacy als een kans om totaal nieuwe diensten op te zetten die primair gericht zijn op het beschermen van privacy.

De Volksbank: privacy als verdienmodel

De Volksbank werkt samen met Schluss aan een nieuwe veilige manier van gegevensopslag beheer. Eelco van Dijk, data strategist bij de Volksbank:

“We onderkennen de waarde van data: ze kunnen ons helpen bij het verbeteren van processen en dienstverlening, waardoor we relevanter worden voor de klant. Maar daarnaast willen wij klanten controle geven over hun data. Met onze datavisie kunnen we aan de buitenwereld laten zien dat wij zorgvuldig omgaan met data. Wij zijn nu samen met Schluss, een startup, proofs of concept aan het maken, die we hopelijk nog dit jaar (2019) kunnen gaan testen bij klanten. De filosofie van Schluss is dat je als persoon de volledige regie moet hebben over je data, daar ontwikkelen ze een app voor. Wij hopen dat onze klanten straks vanuit die app, die dus losstaat van onze bank, kunnen reguleren wie welke data mag inzien.”

businesscases