Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Over het algemeen hebben organisaties nog weinig ervaring met het verzilveren van kansen op basis van het bewust omgaan met privacy. Maar juist door privacy een belangrijk onderdeel van je bedrijfsprocessen te laten zijn, weet je welke gegevens nodig zijn, hoe die verantwoord verwerkt kunnen worden en op welke manier dat de relatie met de kant kan versterken.

Verken de kansen die privacy biedt

Privacy biedt innovatieperspectief. Dat is een mooi uitgangspunt voor het verkennen van kansen om nieuwe producten, diensten, concepten, processen of organisatievormen te introduceren.

postits

Wil je gelijk aan de slag?

De instructiebladen en werkbladen voor ieder van de vier stappen om tot een privacy-innovatiestrategie te komen vind je hier:

De Privacy als Kans Methodiek

Het Privacyplatform pleit voor een ‘en-en’ benadering, gericht op én de ontwikkeling van nieuwe datagedreven persoonsgerichte diensten en producten én een verantwoorde omgang met persoonsgegevens. Om die benadering in de praktijk toe te kunnen passen heeft het Privacyplatform de ‘Privacy als Kans’ methodiek ontwikkeld om in drie samenhangende stappen privacy-innovatiekansen te verkennen en te benutten.

De inzichten die verkregen worden uit de drie stappen van de ‘Privacy als Kans’ methodiek bieden input voor de laatste stap: het ontwikkelen van een Privacy-Innovatiestrategie.

kansenkompas

1. Het Kansenkompas

helpt je om te bepalen waar voor jouw organisatie datagedreven innovatiekansen liggen:

  • ontwikkelen van slimme producten of diensten
  • stroomlijnen van bedrijfsinterne processen
  • beter inspelen op klantwensen
  • realiseren van maatschappelijke impact
wiel-nl

2. RESPECT4U

bestaat uit 7 privacyprincipes waarmee je producten, diensten of processen extra waarde kunt geven. Het geeft antwoord op vragen als; hoe kan ik de verwerking van persoonsgegevens transparant maken? Hoe creëer ik een veilige omgeving voor de opslag en verwerking van mijn data? Aan de hand van de privacyprincipes biedt het kader handreikingen hoe je in de praktijk verantwoord kunt omgaan met persoonsgegevens.

propositiehuis-klein

3. Het Privacypropositiehuis

is een eenvoudig model dat helpt bij het nadenken over een onderscheidende Privacypropositie.

Het gaat in op de behoefte van de klant en doet recht aan waar jouw aanbod op het gebied van privacy in uitblinkt. Het brengt de omgeving in kaart, geeft sterktes en zwaktes weer en helpt je een strategie te ontwikkelen om tot daadwerkelijke ontwikkeling en implementatie van je nieuwe dienst te komen.

innovatiestrategie-small

4. Privacy-innovatiestrategie

Met de resultaten van de drie stappen in de ‘Privacy als Kans’ methodiek kun je aan de slag om tot een plan van aanpak te komen voor de inbedding van privacy in nieuwe diensten en processen.

Dit plan van aanpak kun je gebruiken om binnen je organisatie steun te verwerven voor de daadwerkelijke realisatie van een nieuwe dienst of een nieuw proces waarin privacy van meet af aan is meegenomen.

Praktijkvoorbeelden

Steeds meer organisaties doen ervaring op met de integratie van privacy in bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld om de service aan hun klanten te verbeteren door nieuwe of bestaande diensten privacyvriendelijk in te richten. Andere organisaties, zoals startups, zien privacy als een kans om totaal nieuwe diensten op te zetten die primair gericht zijn op het beschermen van privacy.

De Volksbank: privacy als verdienmodel

De Volksbank werkt samen met Schluss aan een nieuwe veilige manier van gegevensopslag beheer. Eelco van Dijk, data strategist bij de Volksbank:

“We onderkennen de waarde van data: ze kunnen ons helpen bij het verbeteren van processen en dienstverlening, waardoor we relevanter worden voor de klant. Maar daarnaast willen wij klanten controle geven over hun data. Met onze datavisie kunnen we aan de buitenwereld laten zien dat wij zorgvuldig omgaan met data. Wij zijn nu samen met Schluss, een startup, proofs of concept aan het maken, die we hopelijk nog dit jaar (2019) kunnen gaan testen bij klanten. De filosofie van Schluss is dat je als persoon de volledige regie moet hebben over je data, daar ontwikkelen ze een app voor. Wij hopen dat onze klanten straks vanuit die app, die dus losstaat van onze bank, kunnen reguleren wie welke data mag inzien.”

businesscases