Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Transparantie

Wees transparant

Transparantie vormt met empowerment de kern van het handelen van een organisatie. Waar empowerment gericht is op de consument, richt transparantie zich op de organisatie. Transparant in doen en laten. Gericht op leren en verbeteren. Niet alleen naar buiten gericht maar juist ook naar binnen, naar de eigen organisatie.
transparent-nl

Maatregelen

add remove Register van verwerkingsactiviteiten

De AVG verplicht tot het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten. Dit register kan gebruikt worden als een instrument om transparantie over gegevensverwerkingen binnen de organisatie te bevorderen. Het bevat informatie over verwerkingen maar daarnaast ook de resultaten van uitgevoerde Data Protection Impact Assessments.

add remove Privacy Maturity Model

Een Privacy Maturity Model biedt de organisatie de gelegenheid haar eigen functioneren te volgen en met gerichte stappen te verbeteren. Het CIP biedt een raamwerk dat het mogelijk maakt de maturity systematisch te monitoren. Wat verder weg van huis biedt Nieuw Zeeland eveneens een gestructureerde aanpak om de privacyvolwassenheid van je organisatie te bepalen.

add remove Training en opleiding

Interne transparantie betekent ook dat de gehele organisatie betrokken is bij de zorg om de privacy van de klanten. Daar zijn verschillende manieren voor: bewustwordingscampagnes, bijvoorbeeld vanuit de branche georganiseerd, training en opleiding van privacycoördinatoren die taken krijgen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens binnen de organisatie.

Een handig overzicht van alle opleidingen en trainingen op het gebied van de AVG biedt Springest:

Instrumenten

add remove Privacy Management Software

Wat kan dit instrument?

De verschillende tools in dit geïntegreerd platform ondersteunen bedrijven om te voldoen aan de eisen van de AVG. Het bevat onder meer een readiness & Accountability tool, PIA, DPIA & PbD automation, cookie consent & Website scanning en een toegangsportal voor betrokkenen en toestemmingsbeheer.

 

Voor wie van belang?

Ondernemingen en organisaties die behoefte hebben aan ondersteuning om AVG-compliant te worden cq te blijven

 

Meer informatie

https://www.onetrust.com/nl/

add remove AVG Cloudregister

Wat kan dit instrument?

Deze online tool biedt één plek voor alle registers en verwerkers­overeenkomsten, een methode om rechten van betrokkenen en datalekken te documenteren en flexibel om te gaan met veranderingen, zoals nieuwe klanten, tussenpartijen of nieuwe regels in de wet.

 

Voor wie van belang?

Voor een brede doelgroep; onder meer verenigingen, ZZP-ers, MKBs, maar ook grote bedrijven

 

Meer informatie

www.avgcloudregister.nl

add remove Thuiswinkel Privacytool

Wat kan dit instrument?

Als eigenaar van een webwinkel wil je natuurlijk aan de nieuwste privacywetten voldoen en je wilt dat je (potentiële) klanten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens op de juiste manier worden verwerkt. Daarom heeft Thuiswinkel.org in samenwerking met ICTRechten PrivacyBloxde Thuiswinkel Privacytoolontwikkeld: een gratis en exclusief hulpmiddel voor leden waarmee zij zelfstandig de nieuwe wetgeving kunnen toepassen.

 

Voor wie van belang?

Relevant voor leden van Thuiswinkel.org

 

Meer informatie

https://www.thuiswinkel.org/bedrijven/juridisch-advies/thuiswinkel-privacytool

add remove Data Pro Academy

Wat kan dit instrument?

Nederland ICT heeft aan aantal hulpmiddelen ontwikkeld die organisaties helpen om te kunnen voldoen aan de AVG. Denk daarbij aan vragenlijsten, checklists, quickscan, self-assessment en standaard overeenkomstdocumenten.

 

Voor wie van belang?

Voor leden van Nederland ICT, daarnaast is een deel van de toolkit ook beschikbaar voor niet-leden.

 

Meer informatie

https://www.nederlandict.nl/dataproacademy/#tools

add remove AVG Status Check

Wat kan dit instrument?

De AVG Status Check geeft de mogelijkheid om in vijf minuten te weten waar jouw organisatie staat met betrekking tot de nieuwe privacywet. Op basis van vijf thema’s geeft dit instrument inzicht hoe jullie AVG-voorbereidingen er voor staan. Per thema ontvang je advies over de vervolgstappen. Je kunt ook zien hoe jouw organisatie scoort t.o.v. de sector.

 

Voor wie van belang?

Voor leden van DDMA, maar ook voor andere gegevensverwerkende organisaties.

 

Meer informatie

https://avg.ddma.nl/

add remove The Privacy Boxx

Wat kan dit instrument?

The Privacy Boxxis een online AVG-toolkit. Het is software waarmee je grip en overzicht kan houden op het privacyprocesbinnen jouw organisatie.

 

Voor wie van belang?

Met name voor MKB bedrijven.

 

Meer informatie

https://www.theprivacyofficers.nl/privacyboxx/

add remove My Data Done Right

Wat kan dit instrument?

Met ‘My Data DoneRight’ is een open source tool en website ontwikkeld om meer transparantie af te dwingen bij partijen die onze data gebruiken. De tool helpt burgers om rechten die voortkomen uit de AVG ook echt uit te oefenen.

 

Voor wie van belang?

Deze tool is relevant voor aanbieders en klanten van webshops.

 

Meer informatie

https://www.mydatadoneright.eu

add remove Dowse

Wat kan dit instrument?

‘Dowse’ is een open source initiatief dat mensen door middel van de Dowserouter inzicht geeft in wat hun apparaten doen. Door inzicht te geven in wat je zelf aan data ophaalt en verstuurt, wil Dowsehet vertrouwen in het lokaal delen van gegevens vergroten.

 

Voor wie van belang?

Relevant voor consumenten en eindgebruikers.

 

Meer informatie

http://www.dowse.eu/

add remove Solvinx

Wat kan dit instrument?

Solvinxbiedt verschillende software Smart Modules om aantoonbaar te kunnen voldoen aan de AVG, in je gehele organisatie, over alle afdelingen, business units en eventuele landsgrenzen heen.

 

Voor wie van belang?

Voor grote en kleine ondernemingen en organisaties die op een ‘smart’ manier een risico-inventarisatie willen uitvoeren.

 

Meer informatie

https://solvinx.nl/