Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Neem deel aan de CoP-bijeenkomsten en leer, profiteer en draag bij aan het netwerk waarin mensen uit de praktijk Privacy als business kans benutten. Wil je meedoen, stuur een mailtje naar privacy@ecp.nl
2 juli 2019

Community of Practitioners:
privacy ondersteunende instrumenten

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden. Inschrijven is niet mogelijk.

De CoP in juli richt zich op de instrumenten die een privacygerichte propositie ondersteunen. Aan het RESPECT4U kader zijn instrumenten en benaderingen gekoppeld die door marktpartijen worden aangeboden. Dit aanbod is opgezet om organisaties te helpen om op een juiste en succesvolle manier om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens. Aan de hand van enkele use-cases bespreken we de mogelijkheden om tot betere diensten te komen met privacy als belangrijke businesswaarde.

Community of Practitioners:
Ervaringen delen met de Privacy én-én benadering

Deze bijeenkomst wordt nog in gepland.

Tijdens deze CoP worden de resultaten van de eerste serie Privacy als Kans workshops gedeeld. Aan de hand van het RESPECT4U kader hebben vijftien deelnemers gewerkt aan een concrete privacygerichte propositie voor hun organisatie. Ervaringen met de aanpak en de bruikbaarheid van de resultaten staan centraal. Tijdens deze bijeenkomst gaan de deelnemers ook zelf aan de slag met het RESPECT4U kader.

Workshops Privacy als kans

Begin 2019 heeft het Privacy Platform een serie van drie workshops georganiseerd, waarin organisaties aan de slag zijn gegaan met het herkennen van privacy-vriendelijke innovatiekansen binnen hun eigen dienstenpakket. Klik op de onderstaande workshopshoptitels om te zien welke methoden de deelnemers hebben gebruikt om te komen tot ideeën over én nieuwe op de persoon gerichte diensten én een verantwoorde omgang met persoonsgegevens.

Workshop:
Identificeren van privacy innovatiekansen

Doel van de eerste workshop is om vanuit je eigen zakelijke omgeving na te gaan hoe je privacy effectief in kunt zetten voor de ontwikkeling van nieuwe diensten. In deze eerst workshop leer je hoe je privacykansen binnen jouw organisatie kan identificeren. De workshop biedt materiaal aan om na te gaan wat een interessante aanpak voor jou is.

Workshop:
Gezamenlijk aan de slag met het RESPECT4U kader

Doel van de tweede workshop is om te leren hoe kansen op het gebied van transparantie, privacy by design (security) en empowerment geconcretiseerd kunnen worden. Hierbij gebruiken we het RESPECT4U-kader dat de ontwikkeling van nieuwe diensten die inspelen op de behoefte aan privacy bij je klanten ondersteunt.

Workshop:
Verzilveren van privacy innovatiekansen

Doel van de derde workshop is om de inzichten uit de eerste twee workshops te vertalen in een concrete aanpak voor een nieuwe dienst. In deze derde workshop leer je hoe je jouw organisatie in beweging kunt brengen om de privacy innovatiekansen te benutten. We nodigen je uit om samen met de andere deelnemers te verkennen hoe een privacy-innovatiestrategie ontwikkeld kan worden.