Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Proactive

Wees risicobewust

De AVG is risicogebaseerd. Bij een laag risico voor een persoon hoeft een organisatie minder beschermingsmaatregelen te treffen dan bij een hoog risico.
Nadenken over de beheersing van de risico’s moet bij het ontwerp van een nieuw product of dienst beginnen. Anders wordt het ‘dweilen met de kraan open’. De samenwerkende Europese toezichthouders hebben een Richtlijn opgesteld die helpt bij het bepalen van de risico’s.
proactive-nl

Maatregelen

add remove Data protection impact assessment

Weten met welke risico’s een verwerking gepaard gaat en hier ook passende maatregelen voor treffen, is het doel van een data protection impact assessment. Een eerste stap is het verkennen of er een uitgebreide DPIA moet worden uitgevoerd. Is dat het geval dan vindt een inventarisatie van de risico’s plaats en een analyse van de maatregelen om risico’s in te perken. Kan dit laatste niet (of niet afdoende) dan is contact met de AP noodzakelijk voor de verwerking kan beginnen.

add remove Privacy by design

Een goede bescherming van persoonsgegevens begint bij het ontwerp van een nieuw systeem. Die bescherming kan zich richten op de gegevensstroom en op organisatorische maatregelen. In een overzichtelijk schema dat is ontwikkeld aan de Radboud Universiteit staan alle gepaste technische en organisatorische maatregelen bij elkaar:

add remove Hoe bepaal ik het risico?

De samenwerkende Europese toezichthouders geven aan hoe je kunt bepalen of een verwerking van persoonsgegevens een hoog risico voor de betrokkenen inhoudt.  Het is goed om je te realiseren dat dit een eerste aanzet is. Het is ‘werk in uitvoering’.  De Nederlandse toezichthouder heeft deze aanpak overgenomen.

Als je op twee of meer van onderstaande rubrieken bevestigend antwoordt, is een DPIA noodzakelijk:

 1. Evaluatie van personen of scoretoekenning.
 2. Geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolg of vergelijkbaar wezenlijk gevolg.
 3. Stelselmatige monitoring.
 4. Gevoelige gegevens of gegevens van zeer persoonlijke aard.
 5. Op grote schaal verwerkte gegevens.
 6. Matching of samenvoeging van datasets.
 7. Gegevens met betrekking tot kwetsbare betrokkenen.
 8. Innovatieve toepassing van nieuwe technologische of organisatorische oplossing.
 9. Blokkering van een recht, dienst of contract.

Maar let op! De AVG geeft aan dat bij de volgende drie situaties het altijd noodzakelijk is een DPIA uit te voeren. Voor die gevallen is één bevestigend antwoord dus al voldoende.

 1. Systematische en uitvoerige evaluatie van persoonlijke aspecten, waaronder profiling.
 2. Op grote schaal verwerking van bijzondere persoonsgegevens.
 3. Het op grote schaal en systematisch volgen van mensen in een publiek toegankelijk gebied (bijvoorbeeld met cameratoezicht).

Instrumenten

add remove Privacy Management Software

Wat kan dit instrument?

De verschillende tools in dit geïntegreerd platform ondersteunen bedrijven om te voldoen aan de eisen van de AVG. Het bevat onder meer een readiness & Accountability tool, PIA, DPIA & PbD automation, cookie consent & Website scanning en een toegangsportal voor betrokkenen en toestemmingsbeheer.

 

Voor wie van belang?

Ondernemingen en organisaties die behoefte hebben aan ondersteuning om AVG-compliant te worden cq te blijven

 

Meer informatie

https://www.onetrust.com/nl/

add remove Solvinx

Wat kan dit instrument?

Solvinxbiedt verschillende software Smart Modules om aantoonbaar te kunnen voldoen aan de AVG, in je gehele organisatie, over alle afdelingen, business units en eventuele landsgrenzen heen.

 

Voor wie van belang?

Voor grote en kleine ondernemingen en organisaties die op een ‘smart’ manier een risico-inventarisatie willen uitvoeren.

 

Meer informatie

https://solvinx.nl/

add remove Online DPO

Wat kan dit instrument?

Het Online DPO platform ondersteunt je bij zaken als het opstellen en bijhouden van projectadministraties, registratieve verplichtingen, het genereren van juridische documenten en het monitoren van je AVG compliancyscore.

 

Voor wie van belang?

Voor een brede doelgroep van organisaties, onder meer ZZP-ersen MKBs.

 

Meer informatie

https://onlinedpo.nl

add remove Privacy Designer

Wat kan dit instrument?

De Privacy Designer is een doorontwikkeling van het Privacy byDesign framework. Deze online portal maakt kennis, inzicht en oplossingen rondom privacy toegankelijker waardoor innovaties meer privacybewusttot stand komen.

 

Voor wie van belang?

De Privacy Designer biedt (kleinere) MKB organisaties gratis laagdrempelige toegang tot betrouwbare en direct toepasbare informatie.

 

Meer informatie

https://www.privacycompany.eu/