Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Cost-benefits

Bekijk kosten en baten

Privacy wordt meestal gezien als een kostenpost. Behalve dat bepaalde diensten of producten soms niet meer mogen worden aangeboden (derving van inkomsten) kost het een organisatie tijd, menskracht en geld om de privacy-organisatie op orde te krijgen.
Tegenover deze investeringen staan opbrengsten. Die zijn soms moeilijker te kwantificeren. Ze kunnen direct zijn (meer inkomsten door hogere opbrengsten uit privacyvriendelijke diensten) en indirect: het voorkómen van ongewenste privacy-inbreuken door datalekken, de stroomlijning van de gegevensprocessen, het vermijden van onvolledige of onbetrouwbare gegevens, en een transparantere verdeling van verantwoordelijkheden.
costs-nl

De Net Promotor Score

Een belangrijke positieve invloed van privacy op de bedrijfsvoering is een hogere Net Promotor Score. Of de NPS daadwerkelijk hoger wordt door een verantwoorde omgang, is nu nog niet bekend. Wel geven verschillende consultancyrapporten aan dat de aandacht voor deze positieve benadering van privacy groeit.

IBM (2018) – The end of the beginning – Unleashing the transformational power of GDPR

Gartner (2018). Why privacy is an opportunity to drive data value.

Het Business Model Canvas

De verschillende kanten aan de business waarde van privacy kan bij elkaar gebracht worden in een business model canvas. Daardoor ontstaat een beter zicht op voor- en nadelen.