Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Empowerment

Geef regie aan de burger/klant

Uit onderzoek blijkt dat consumenten controle willen over hun gegevens. Ze hebben de indruk dat ze vaak geen keus hebben en hun gegevens wel af moeten staan als ze toegang tot een dienst willen.
Door consumenten informatie en controle te geven ontstaat een gezonde relatie die gebaseerd is op vertrouwen. Dat komt de bereidheid van consumenten om hun gegevens beschikbaar te stellen voor gepersonaliseerde diensten ten goede.
empowering-nl

Maatregelen

add remove Een privacy dashboard

Een privacydashboard is een manier om consumenten te informeren en controle te geven. Informatie over hoe een bedrijf omgaat met hun gegevens en welke gegevens een bedrijf van hen verwerkt. En controle over waar de gegevens voor gebruikt mogen worden.

Niet iedereen heeft dezelfde behoeftes. Sommige consumenten willen het naadje van de kous weten, anderen willen graag dat het voor hen geregeld wordt. Een dashboard kan met deze verschillen rekening houden.

add remove Willingness to share

Een betere controle leidt tot een hogere bereidheid om gegevens te delen. Die bereidheid hangt af van persoonlijke kenmerken. Onderzoek laat zien hoe hier op is in te spelen.

add remove Consumentenpanels

Consumentenpanels bieden een mogelijkheid om in direct contact met de klant te horen welke verwachtingen en verlangens ze hebben.

Instrumenten

add remove Privacy Management Database

Wat kan dit instrument?

De verschillende tools in dit geïntegreerd platform ondersteunen bedrijven om te voldoen aan de eisen van de AVG. Het bevat onder meer een readiness & Accountability tool, PIA, DPIA & PbD automation, cookie consent & Website scanning en een toegangsportal voor betrokkenen en toestemmingsbeheer.

 

Voor wie van belang?

Ondernemingen en organisaties die behoefte hebben aan ondersteuning om AVG-compliant te worden cq te blijven

 

Meer informatie

https://www.onetrust.com/nl/

add remove Open Source Cookie Database

Wat kan dit instrument?

In deze database, bedoeld voor websitebouwers en consumenten, wordt voor alle veel voorkomende cookies in begrijpelijk Nederlands uitgelegd waar deze voor dienen en welke informatie wordt opgeslagen. Gebruikers worden daarnaast gestimuleerd om missende informatie aan te vullen.

 

Voor wie van belang?

Deze tool is interessant voor alle bedrijven en organisaties die eigenaar zijn van een website.

 

Meer informatie

https://complianz.io

add remove My Data Done Right

Wat kan dit instrument?

Met ‘My Data DoneRight’ is een open source tool en website ontwikkeld om meer transparantie af te dwingen bij partijen die onze data gebruiken. De tool helpt burgers om rechten die voortkomen uit de AVG ook echt uit te oefenen.

 

Voor wie van belang?

Deze tool is relevant voor aanbieders en klanten van webshops.

 

Meer informatie

https://www.mydatadoneright.eu

add remove Private Search 2.0

Wat kan dit instrument?

Startpage.com is een privacyvriendelijkezoekmachine. Zo wordt persoonlijke data niet opgeslagen en wordt er geen gebruik gemaakt van een ‘filterbubbel’. De functie “Anonieme weergave” maakt niet alleen het zoeken privé, maar ook het vinden.

 

Voor wie van belang?

Voor gebruikers die belang hechten aan hun privacy op internet.

 

Meer informatie

https://new.startpage.com/

add remove Schluss

Wat kan dit instrument?

Schlussis een app waarmee mensen kunnen beschikken over een eigen digitale kluis. Daar kunnen digitale spullen worden opgeborgen zoals teksten, afbeeldingen en filmpjes. Alleen de eigenaar van de digitale kluis heeft de sleutel en bepaalt zelf met wie gegevens gedeeld kunnen worden. Met mensen, bedrijven en instanties.

 

Voor wie van belang?

Relevant voor consumenten / burgers die persoonlijke informatie op een veilige manier willen bewaren en beschikbaar willen stellen.

 

Meer informatie

https://schluss.org/

add remove Dappre

Wat kan dit instrument?

Dappreis een app die mensen verbindt met hun gegevens, afkomstig van verschillende bronnen. Deze gegevens kunnen worden beheerd en gedeeld met mensen en organisaties die vertrouwd zijn. Gebaseerd op vertrouwde 1-op-1-verbindingen.

 

Voor wie van belang?

Ondernemingen en organisaties die secure communicatiediensten als onderdeel van hun dienstverlening aan willen bieden.

 

Meer informatie

https://digital-me.nl/dappre/

add remove IRMA

Wat kan dit instrument?

IRMA geeft je de mogelijkheid om op een privacy-vriendelijke, beveiligde manier eigenschappen (attributen) van jezelf onthullen (zoals: ik ben boven de 18), zonder dat je andere, niet-relevante informatie over jezelf weggeeft. Via zulke attributen kun je jezelf authenticerenbijvoorbeeld om in te loggen op een webpagina.

 

Voor wie van belang?

Ondernemingen en organisaties die gepersonaliseerde diensten willen aanbieden, zonder dat ze de identiteit van de persoon hoeven te weten.

 

Meer informatie

https://privacybydesign.foundation/

add remove Whitebox Autorisatie

Wat kan dit instrument?

Met de Whiteboxworden medische gegevens direct, één-op-één beveiligd uitgewisseld tussen zorgverlener. Er vindt geen externe opslag van gegevens plaats. De Whiteboxbiedt de mogelijkheid dat patiënt en arts controle houden over de toegang tot medische gegevens.

 

Voor wie van belang?

Deze tool is relevant voor patiënten en zorgverleners.

 

Meer informatie

https://whiteboxsystems.nl/