Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

De Privacy-innovatiestrategie

Met de resultaten van de drie stappen in de ‘Privacy als Kans’ methodiek kun je aan de slag om tot een plan van aanpak te komen voor de inbedding van privacy in nieuwe diensten en processen.
Dit plan van aanpak kun je gebruiken om binnen je organisatie steun te verwerven voor de daadwerkelijke realisatie van een nieuwe dienst of een nieuw proces waarin privacy van meet af aan is meegenomen.
privacyinnovatiestrategie

In vijf stappen ontwikkel je je eigen privacy-innovatiestrategie!

Wie betrek je hierbij?

Ga na welke personen in je organisatie je wilt betrekken bij het opstellen van dit plan.

Hoe pak je het aan?

Organiseer een aantal schrijfsessies om tot een plan van aanpak te komen.

Hoe plan je de invoering?

Maak een tijdspad, bepaal ‘Go/No Go’ momenten. Denk na over de materiële en immateriële randvoorwaarden (tijd, budget, mensen).

Beantwoord ieder van de vijf vragen hieronder.

Gebruik daarvoor de resultaten uit de oefeningen van de drie stappen uit de ‘Privacy als Kans’ methodiek.

1. Privacy-innovatiekans

 • Welke innovatiekans zie je?
 • Wat is het doel van je innovatie?
 • Wat zou je daarmee willen verbeteren, versterken of verhelpen?

2. Doelgroep

 • Welke doelgroep wil je bereiken?
 • Wat zijn de (privacy) behoeften van deze doelgroep?

3. Privacy innovatie

 • Beschrijf je innovatieve product of dienst.
 • Wat kan deze innovatie de klant (vanuit privacy perspectief) beloven?
 • Hoe speelt de innovatie in op de behoefte van je doelgroep?
 • Hoe onderscheidt deze innovatie zich van andere producten/diensten?
 • Wat levert deze innovatie de organisatie op? Zowel financieel als niet-financieel.

4. Draagvlak – Intern proces

 • Wie zijn ‘change agents’ binnen je organisatie en hoe enthousiasmeer je hen?
 • Hoe verlopen interne innovatieprocessen?
 • Wat zijn belangrijke momenten in het innovatieproces en hoe haak je daarbij aan?
 • Wat is er nodig om jouw innovatie te kunnen realiseren en hoe organiseer of beïnvloed je dat?

5. Lancering

 • Hoe ziet het lanceringsplan van je innovatie er uit? Denk hierbij aan marketing, timing (het juiste moment bepalen), verrassingselement, etc.