Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Risicogericht

Risico’s hebben in de AVG altijd betrekking op het risico van een privacyschending voor de betrokkenen. Maatregelen om een datalek te voorkomen zijn erop gericht om de risico’s voor de betrokkenen te verkleinen. Dat dit tevens betekent dat een goede beveiliging ook het risico op reputatieschade verkleint, is mooi meegenomen.

De AVG maakt een scherp onderscheid tussen gewone en hoge risico’s. Wanneer iets als een hoog risico moet worden beschouwd, is helaas niet altijd eenduidig vast te stellen. Daar moet een data protection impact assessment voor worden uitgevoerd.

Voorbeelden

add remove Camerasurveillance

Camera’s komen op steeds meer plaatsen voor. Ze dienen om de veiligheid te verhogen. Maar ze hebben ook een grote impact op hoe mensen zich gedragen. Soms gaat het daar ook om, bijvoorbeeld om diefstal van goederen of bedreiging  van winkeliers te voorkomen. De camera’s worden steeds intelligenter. Ze kunnen gezichten herkennen en soms ook emoties.  De vraag is wat er met de opgeslagen gegevens gebeurt. Hebben de betrokkenen toegang tot die gegevens? Hoe lang worden ze bewaard? Wie heeft er toegang toe? Kan de politie ze opeisen?

add remove Verwerking van gevoelige gegevens

Mensen zijn steeds beter te volgen aan de hand van hun mobieltje, wearable, of tablet. Uit onderzoek blijkt dat ook als de locatietracker ‘uit’ staat de locatie van mensen bekend is. Via wifi en bluetooth is het mogelijk om klanten in een winkel te volgen. Dat kan ook in een groter gebied. Daardoor ontstaat een duidelijk beeld van het verplaatsingsgedrag van een persoon. Formeel is dat geen gevoelige informatie. Maar mensen voelen zich overvallen als blijkt dat die informatie bekend is, en gebruikt wordt. Hoe zorg je ervoor dat mensen weten welke gegevens verzameld worden? En hoe zorg je ervoor dat mensen hun gegevens bewust beschikbaar stellen?