Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Aan de slag met RESPECT4U kader

De zeven privacyprincipes van RESPECT4U helpen om:
  • de verwerking van persoonsgegevens transparant en controleerbaar te maken
  • betrokkenen een duidelijke rol te geven
  • een veilige omgeving te creëren
  • risico’s te voorzien en in te perken, en
  • baten van deze benadering zichtbaar te maken.

RESPECT4U privacy-analyse

In het RESPECT4U privacy-analyse schema zijn voor alle zeven privacyprincipes vragen geformuleerd om te achterhalen in hoeverre jouw datagedreven innovatie invulling geeft aan de verschillende privacyaspecten.

Deze vragen staan in onderstaand schema weergegeven, dat je ook hier als werkblad kunt printen. In het geval je onderdelen uit het schema niet kunt beantwoorden, beoordeel dan of het relevant is om hier aandacht aan te besteden en als privacykans te benutten.

Het RESPECT4U kader

Het invullen van het RESPECT4U privacy-analyse schema helpt je bij het nadenken over de privacyprincipes waaraan je al aandacht besteedt en aan welke je wellicht nog (meer) aandacht zou kunnen besteden.

Untitled Document

Klanten

Vul in: Wie zijn de (type) klanten van jouw innovatie?

Verantwoordelijkheid

Vul in: Helpt deze innovatie je om aan te tonen dat je verantwoord omgaat met persoonsgegevens?

Zo ja, hoe?

Kijk bij RESPECT4U Responsible voor ondersteuning

Privacyrisico’s

Vul in: Wat zijn de privacyrisico’s van deze innovatie?

Welke maatregelen tref je om de risico’s af te wentelen?

Kijk bij RESPECT4U Proactive voor ondersteuning

Ethisch handelen

Vul in: Helpt deze innovatie je om onbedoelde uitsluiting en discriminatie te voorkomen?

Zo ja, hoe?

Kijk bij RESPECT4U Ethical voor ondersteuning

Veiligheid

Vul in: Helpt deze innovatie je om persoonsgegevens veilig op te slaan en te verwerken?

Zo ja, hoe?

Zo nee, welke maatregelen tref je?

Kijk bij RESPECT4U Secure voor ondersteuning

Transparant handelen

Vul in: Helpt deze innovatie je om zichtbaar te maken hoe er intern en extern wordt omgegaan met het verwerken van  persoonsgegevens?

Zo ja, hoe?

Kijk bij RESPECT4U Transparency voor ondersteuning

Concurrenten

Vul in: Hoe onderscheid je je met deze innovatie ten opzichte van je concurrenten?

Rechten klanten

Vul in: Geeft deze innovatie jouw klanten de rechten die zij uit mogen oefenen?

Zo ja, hoe?

Kijk bij RESPECT4U Empowerment voor ondersteuning

Kosten privacy-investeringen

Vul in: Welke (type) investeringen, zowel financieel als niet-financieel, vergt deze innovatie van jouw organisatie?

Baten privacy-investeringen

Vul in: Wat zijn de baten van deze privacy investeringen voor jouw organisatie?

Kijk bij RESPECT4U Cost-benefits voor ondersteuning

De verkenning geeft een beeld van de privacykansen die er liggen en is tevens een opstap naar de selectie van instrumenten die ondersteunend kunnen zijn. Aan de zeven privacyprincipes van het RESPECT4U kader zijn namelijk maatregelen en instrumenten gekoppeld die je ondersteunen bij het opzetten en inrichten van een op privacy gebaseerde dienst of product.

Privacy tools

Aan de zeven privacyprincipes van het RESPECT4U kader zijn maatregelen en instrumenten gekoppeld die je ondersteunen bij het opzetten en inrichten van een op privacy gebaseerde dienst of product.

Onder Privacy Tools vind je een overzicht van deze instrumenten. Er zijn nog geen instrumenten geïnventariseerd die ondersteuning bieden voor ethische vraagstukken en voor het in kaart brengen van kosten en baten van privacy-investeringen.

Vat je inzichten samen:

De onderstaande punten helpen je om op basis van het Kansenkompas en het RESPECT4U kader, het opzetten en inrichten van een op privacy gebaseerde dienst of product vorm te geven.

  • Benoem je innovatie.
  • Welke RESPECT4U privacyprincipes zijn relevant om jouw innovatie verder te brengen en waarom?
  • Welke instrumenten kunnen daarbij ondersteunend zijn?