Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Plichten van de gegevensverwerker

Organisaties hebben een aantal verplichtingen dat hen helpt om op een verantwoorde manier persoonsgegevens te verwerken, zoals:
  • het vastleggen welke gegevens ze verwerken en voor welk doel, bijvoorbeeld voor het geven van een persoonlijk advies.
  • het opstellen van een procedure voor het signaleren van een datalek in hun bedrijfsvoering.
  • het mogelijk en inzichtelijk maken dat consumenten hun rechten kunnen uitoefenen.
  • extra alert zijn als een verwerking een hoog risico voor consumenten inhoudt, bijvoorbeeld als er gezondheidsgegevens verwerkt worden.
  • het kunnen laten zien dat ze passende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen.

Voorbeelden

add remove Etnisch profileren?

In een buurt waar vooral mensen afkomstig uit het Midden Oosten wonen, leidt de postcode al tot informatie over de etnische achtergrond. Zeker als de postcode gecombineerd kan worden met andere factoren, zoals naam, of koopgedrag. Ook data-analyses kunnen ongewenste resultaten hebben. Een bekend voorbeeld is het gebruik van criminaliteitsstatistieken om criminaliteit in kaart te brengen. Als in de statistieken een bepaalde groep oververtegenwoordigd is, vind je dat ook terug in het resultaat. Met als gevolg een vertekening van de werkelijkheid. Welke waarborgen kun je als organisatie inbouwen om misbruik of onjuist gebruik van gegevens te voorkomen?

add remove Gevolgen van een datalek

Het is belangrijk om een datalek snel op te sporen. Als het lek gevolgen heeft voor de privacy van de betrokkenen dan moeten zij geïnformeerd worden. Dan kunnen ze zelf eventueel maatregelen treffen, zoals het blokkeren van een bankpas, of het veranderen van een wachtwoord. Het verlies van een USB-stick met klantgegevens kan vervelende gevolgen voor die klanten hebben. Dat hoeft niet, bijvoorbeeld doordat alle gegevens versleuteld zijn opgeslagen. Een goede beveiliging kan dus behoorlijk wat nachtrust schelen. Hoe gaat u daar me om?