Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Secure

Handel veilig en vertrouwd

Een goede beveiliging van gegevens is een belangrijk uitgangspunt bij privacy. Het gaat dan niet alleen om de directe beveiliging van gegevens (door versleuteling bijvoorbeeld) maar ook om goede toegangscontrole, goede authenticatietechnieken, en er zorg voor dragen dat er niet meer gegevens verwerkt worden dan strikt noodzakelijk. Op deze gebieden vindt doorlopend innovatie plaats.
secure-nl

Maatregelen

add remove Versleutelde opslag en bewerking

Behalve versleutelde opslag wordt ook onderzocht of het mogelijk is om bewerkingen op versleutelde gegevens uit te voeren. Dan is het niet meer nodig om gegevens eerst weer te ontsleutelen maar kan de hele verwerking plaatsvinden met versleutelde gegevens. Deze techniek wordt toegepast in een tool die TNO ontwikkeld heeft en in een project dat Radboud Universiteit bij het Radboud UMC uitvoert.

add remove Identiteitsbepaling met minimale gegevens

Er zijn systemen in ontwikkeling die met minimale gegevens de identiteit van een persoon vaststellen. Voor het kopen van een fles alcoholische drank hoeft de tegenpartij alleen te weten dat de koper ouder is dan 18 jaar. IRMA (I Reveal My Attributes) is één van de innovatieve technologieën die op dit uitgangspunt is gebaseerd.

add remove Diensten in de cloud

Veilige clouddiensten zijn een belangrijk onderdeel van een veilige data-economie. Door de schaal waarop cloud providers hun diensten aanbieden zijn ze in staat om een goede beveiliging te garanderen.

Instrumenten

add remove Privacy Management Software

Wat kan dit instrument?

De verschillende tools in dit geïntegreerd platform ondersteunen bedrijven om te voldoen aan de eisen van de AVG. Het bevat onder meer een readiness & Accountability tool, PIA, DPIA & PbD automation, cookie consent & Website scanning en een toegangsportal voor betrokkenen en toestemmingsbeheer.

 

Voor wie van belang?

Ondernemingen en organisaties die behoefte hebben aan ondersteuning om AVG-compliant te worden cq te blijven

 

Meer informatie

https://www.onetrust.com/nl/

add remove Dappre

Wat kan dit instrument?

Dappreis een app die mensen verbindt met hun gegevens, afkomstig van verschillende bronnen. Deze gegevens kunnen worden beheerd en gedeeld met mensen en organisaties die vertrouwd zijn. Gebaseerd op vertrouwde 1-op-1-verbindingen.

 

Voor wie van belang?

Ondernemingen en organisaties die secure communicatiediensten als onderdeel van hun dienstverlening aan willen bieden.

 

Meer informatie

https://digital-me.nl/dappre/

add remove IRMA

Wat kan dit instrument?

IRMA geeft je de mogelijkheid om op een privacy-vriendelijke, beveiligde manier eigenschappen (attributen) van jezelf onthullen (zoals: ik ben boven de 18), zonder dat je andere, niet-relevante informatie over jezelf weggeeft. Via zulke attributen kun je jezelf authenticerenbijvoorbeeld om in te loggen op een webpagina.

 

Voor wie van belang?

Ondernemingen en organisaties die gepersonaliseerde diensten willen aanbieden, zonder dat ze de identiteit van de persoon hoeven te weten.

 

Meer informatie

https://privacybydesign.foundation/

add remove Whitebox Autorisatie

Wat kan dit instrument?

Met de Whiteboxworden medische gegevens direct, één-op-één beveiligd uitgewisseld tussen zorgverlener. Er vindt geen externe opslag van gegevens plaats. De Whiteboxbiedt de mogelijkheid dat patiënt en arts controle houden over de toegang tot medische gegevens.

 

Voor wie van belang?

Deze tool is relevant voor patiënten en zorgverleners.

 

Meer informatie

https://whiteboxsystems.nl/

add remove Fathom Analytics

Wat kan dit instrument?

FathomAnalytics is een analysetool die websitestatistieken aanbiedt zonder dat het persoonlijke gegevens van de gebruikers bijhoudt of opslaat.

‘Geef bezoekers van je website hun privacy ‘

 

Voor wie van belang?

Voor een brede doelgroep van organisaties die hechten aan de privacy van hun bezoekers.

 

Meer informatie

https://usefathom.com

add remove Simple Analytics

Wat kan dit instrument?

Een online tool voor statistische analyse van websitebezoeken. Simple Analytics slaat geen onnodige gegevens op van bezoekers en kan daarom als een  privacyvriendelijketool worden beschouwd.

 

Voor wie van belang?

Voor een brede doelgroep, zoals marketeers, producenten, ontwikkelaars en organisaties.

 

Meer informatie

https://simpleanalytics.io

add remove Qiy Scheme

Wat kan dit instrument?

Qiyis een afsprakenstelsel dat het mogelijk maakt om diensten aan te bieden waarbij de authenticatie van de klant/consument op een versleutelde manier gebeurt. Dat betekent dat de dienstenaanbieder wel weet dat hij/zij met een geauthenticeerdeklant te maken heeft, maar niet weet welke klant hier achter zit.

 

Voor wie van belang?

Ondernemingen en organisaties die op een privacyvriendelijkemanier diensten willen aanbieden aan hun klanten.

 

Meer informatie

https://www.qiyfoundation.org/nl

add remove OkIDee

Wat kan dit instrument?

OkIDee.nl is een eensocialenterprisemet een cloudIT platform dat consumenten en zzp-ers/MKB-ersgratis de gelegenheid biedt hun persoonlijke gegevens met volledige privacy bescherming op te slaan in een digitale ID-kluis en die gegevens tijdelijk te delen met leveranciers.

 

Voor wie van belang?

Voor ondernemingen en organisaties die via een digitale kluis persoonsgegevens van hun klanten willen benaderen. De klanten geven zelf aan welke gegevens ze beschikbaar willen stellen.

 

Meer informatie

Okidee.nl

add remove Secure en Encrypted Client to Client Communicatie

Wat kan dit instrument?

Zotonicbiedt open source software waarmee online communitiesop een veilige manier real-time met elkaar kunnen communiceren. Dit initiatief koppelt de communicatie los van de centrale servers, zodat gevoelige informatie op een veilige manier gedeeld kan worden, zonder dat het wordt opgeslagen of leesbaar is voor derden.

 

Voor wie van belang?

Voor organisaties die met kwetsbare groepen werken, zoals zorg, onderwijs en maatschappelijke hulpverlening.

 

Meer informatie

http://zotonic.com/

add remove Identity & Access Management

Wat kan dit instrument?

De Identity & Access Management services van Capitarbieden organisaties uit iedere branche een oplossing voor de eenvoudige en veilige toegang tot hun IT-diensten. On premiseof als cloud-dienst, al dan niet door Capitarbeheerd. Schaalbaar, uitbreidbaaren als aanvulling op reeds aanwezige technologie.

 

Voor wie van belang?

Relevant voor organisaties uit iedere branche.

 

Meer informatie

https://www.capitar.com/

add remove Let's Connect

Wat kan dit instrument?

Open wifi in een hotel, restaurant of trein is lang niet altijd veilig. Let’sConnect biedt een oplossing met een open-source VPN. Hiermee kunnen internet providers, hostersen consumenten eenvoudig een VPN op smartphone, tablet of computer opzetten en beheren, waardoor veilig gebruik kan worden gemaakt van openbare wifi netwerken.

 

Voor wie van belang?

Relevant voor consumenten, bedrijven en organisaties.

 

Meer informatie

https://letsconnect-vpn.org/

add remove SylkServer

Wat kan dit instrument?

Voor real-time communicatie, zoals een groepsgesprek, chatten en (video)bellen, zijn we nu afhankelijk van enkele grote leveranciers (Apple, Google, Microsoft) die niet-uitwisselbare, gesloten systemen gebruiken. SylkServerbiedt een open source alternatief, waardoor er een vrije keuze is voor technologie en aanbieder.

 

Voor wie van belang?

Relevant voor consumenten en eindgebruikers.

 

Meer informatie

http://sylkserver.com/

add remove Digitale Handtekeningen; Netwerkbeveiliging

Wat kan dit instrument?

OpenFortressis een technologiebedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in digitale handtekeningen en cryptografie. De ontwikkelde technologie maakt het mogelijk om veilig en herhaaldelijk in te loggen terwijl het wachtwoord slechts eenmaal gegeven hoeft te worden.

 

Voor wie van belang?

Relevant voor bedrijven en organisaties.

 

Meer informatie

http://openfortress.nl/