Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

add remove Wie kan zich inschrijven voor de workshops?

Iedere organisatie die interesse heeft in de rol die privacy kan spelen bij het innoveren van haar diensten kan zich inschrijven. Het maakt niet uit hoe klein of groot de organisatie is. Ook maakt het niet uit of sprake is van een commerciële organisatie of een ideële. De workshops houden rekening met verschillende achtergronden en doeleinden van de deelnemers.

add remove Kan ik me ook voor één van de workshops inschrijven?

Je kunt je inschrijven voor iedere workshop afzonderlijk. Wel hebben we graag dat je meedoet aan ten minste twee van de drie workshops. Mochten er meer gegadigden zijn dan er plaatsen zijn, dan geven we de voorrang aan organisaties die aan meer workshops mee willen doen.

add remove Moet ik al een voorstel voor een nieuwe dienst hebben om mee te mogen doen?

Nee, je hoeft nog geen voorstel te hebben. Tijdens de workshops verkennen we wat voor jouw situatie interessant zou kunnen zijn.

add remove Kunnen andere organisaties zien welke business propositie voor mij interessant is?

De andere deelnemers aan de workshop kunnen zien welke vorderingen je maakt. Iedere deelnemer presenteert zijn/haar aanpak en de resultaten aan de andere deelnemers. Dit bevordert het leren van elkaar. Vanwege de aard van de workshops is het niet mogelijk bindende afspraken te maken over non-disclosure van de resultaten.

add remove Worden alle resultaten van de workshops openbaar?

We vragen toestemming aan de deelnemers om de resultaten van hun werk openbaar te maken. We gaan er vanuit dat deelnemers dit in principe willen. Mochten er goede – commerciële – redenen zijn om dit niet te doen dan komen we hier aan tegemoet. Het doel van de workshops is echter ook om van elkaar te leren. Dat willen we graag aan derden beschikbaar stellen.

add remove Wie financiert het Actieprogramma?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert het Actieprogramma.

add remove Welke organisaties ondersteunen het Actieprogramma?
  1. Het Actieprogramma wordt uitgevoerd door ECP (organisatie) en het PI.lab (inhoud). Zie de websites van deze organisaties voor meer informatie.
add remove Wat is het PI.lab?

Het Privacy & Identity lab (PI.lab) is een samenwerkingsverband van Radboud Universiteit, Tilburg University en TNO. Het PI.lab stelt zich ten doel om bij te dragen aan betere oplossingen voor privacy- en identiteitsvragen. Het doet dit door een combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek en advisering. Zie de website van het PI.lab voor verdere informatie.