Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Doelbinding en grondslag

Voor het mogen verwerken van gegevens, moet het doel ‘welbepaald, duidelijk omschreven en gerechtvaardigd’ zijn. Het doel bepaalt vervolgens welk gebruik is toegestaan en welk gebruik niet. Zo mogen bijvoorbeeld niet méér persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden dan nodig is voor het doel en mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is voor het doel.

Naast het doel is er een grondslag nodig. Toegestane grondslagen zijn:

  • verwerking is noodzakelijk vanwege een contract,
  • vanwege een wettelijke verplichting,
  • vanuit het vitale belang van de betrokkene of een derde,
  • vanwege het publieke belang of vanwege het gerechtvaardigd belang van degene die de gegevens verwerkt.

Kan dat allemaal niet, dan kan uitdrukkelijke toestemming als grondslag dienen. Gevoelige gegevens mogen in principe niet verwerkt worden tenzij er een uitzonderingsgrond is. Expliciete en uitdrukkelijke toestemming is zo’n grond, evenals kennelijke openbaarmaking.

Voorbeelden

add remove Opt-in of opt-out

Het blijkt dat mensen geneigd zijn om een voorgelegde keuze te accepteren. Als ze kunnen kiezen tussen een aantal opties kiezen ze in de regel de optie die al aangevinkt staat. Het maakt dus uit of mensen gevraagd wordt of ze gegevens beschikbaar willen stellen (‘opt-in’) of dat ze gegevens juist niet beschikbaar willen stellen (‘opt-out’).

 

Ook zijn mensen niet geneigd om zomaar van optie te wisselen. Hebben ze eenmaal ergens voor gekozen dan zullen ze die keuze in de regel ook aanhouden. Hoe ga je daar mee om?

add remove Facebook – openbaar of niet?

Mensen zijn geneigd veel van zichzelf bloot te geven via Facebook. De vraag is of deze informatie zomaar door iedereen gebruikt mag worden. Het is toch een openbaar medium? Dat is maar de vraag.

 

Bij besloten gebruikersgroepen van Facebook is duidelijk dat men de informatie niet voor iedereen beschikbaar wil hebben. Daarnaast bestaat er een verschil tussen het verwijzen naar deze informatie (via een link) of het gebruiken van de informatie voor eigen gewin. Het eerste mag (bij openbaar toegankelijke informatie), het tweede is aan regels gebonden.

 

Welke rol speelt Facebook voor u?