Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Transparantie en het recht op informatie

Transparantie houdt in dat het voor de betrokkene, van wie persoonsgegevens worden verwerkt, duidelijk is dat zijn persoonsgegevens verwerkt worden, waarom, op welke wijze en door wie. Transparantie impliceert dus een recht op informatie aan de betrokkene.

Naast een transparante handelswijze van een organisatie staat tegenwoordig ook de transparantie van de gebruikte algoritmen sterk in de belangstelling. Zelflerende systemen kunnen tot conclusies komen waarvan niet meer te herleiden is waar deze vandaan komen.

Voorbeelden

add remove Foto’s van een evenement

Mag je een foto van een schoolreisje, van een feestje op kantoor, van een familie-uitje op internet plaatsen? Moet je daarvoor toestemming van iedereen hebben die op de foto staat?

 

Het hangt er erg van af of de foto voor iedereen toegankelijk is. Is dat zo dan moet er een grondslag zijn, zoals toestemming. Huiselijk gebruik valt buiten de AVG. Journalisten kunnen zich beroepen op vrijheid van meningsuiting. Dat geldt ook voor (amateur-)fotografen. In de regel moet je een belangenafweging maken.

 

Commerciële benutting van die foto’s is ook niet zonder meer toegestaan. Meer info

 

Hoe heeft u dit geregeld?

add remove Transparante algoritmen

Moet je in staat zijn om uit te leggen hoe een algoritme werkt? Bijvoorbeeld een algoritme dat bepaalt of iemand een uitkering krijgt? Voor zo’n beslissing is het wel duidelijk dat je dat uit moet kunnen leggen. De wettelijke regels moeten gevolgd worden. En dat moet ook duidelijk zijn.

 

Toepassing van een algoritme kan ook leiden tot een onheuse bejegening van een persoon of van bepaalde groepen. Omdat het algoritme dat zo heeft uitgemaakt. Zo kan een man voor een aap worden aangezien, zie link.

 

Hoe voorkom je dit soort pijnlijke en soms ook onrechtmatige situaties? Zijn ze wel te voorkomen?