Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen en organisaties die in hun bedrijfsvoering persoonsgegevens verwerken of verzamelen. Het Privacy Platform is dé plek om kennis te delen en op te halen, in contact te komen met anderen en inspiratie op te doen hoe het RESPECT4U-kader meerwaarde kan hebben voor jouw organisatie.

Doel

Het Privacy Platform is opgericht omdat organisaties enerzijds merken dat privacy een steeds grotere rol in de beleving van burgers speelt en anderzijds omdat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verantwoorde omgang met persoonsgegevens vereist.

DDMA Privacy Monitor 2018: “78% van de respondenten wil meer controle over de persoonlijke informatie die ze aan bedrijven geven en de manier waarop deze wordt opgeslagen.”

Hoofddoelstellingen van het Privacy Platform zijn:

  • Inspireren wat de voordelen van een goede omgang met persoonsgegevens oplevert
  • Privacy als belangrijk onderwerp op de agenda van het MKB te zetten
  • Organisaties op praktische wijze ondersteunen bij het invoeren van datagedreven innovaties op een privacy bewuste manier.
  • Community building, het aanjagen van een netwerk waarin mensen uit de praktijk van elkaar leren hoe zij privacy meerwaarde kunnen geven.
website-privacy-platform-square
wiel-nl
Rijksoverheid

Community building

Het programma wil eraan bijdragen dat privacy als een aanjager van nieuwe innovaties gaat werken. Het biedt organisaties kansen om nieuwe diensten te ontwikkelen die innovatief zijn en die de privacy van hun klanten serieus nemen.

Daarvoor organiseert het programma een aantal workshops en praktijkbijeenkomsten.

Drie brancheorganisaties werken mee aan het verspreiden van – de resultaten van – het programma.

Kick-off Privacy Platform

Voor de start van het platform is een actieprogramma ingericht. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert het programma. ECP – platform voor de InformatieSamenleving – en het Privacy & Identity lab – waarin Radboud Universiteit, Tilburg University en TNO samenwerken aan vraagstukken rond privacy – voeren het programma uit.

Wat willen we bereiken?

De eerste fase van het actieprogramma loopt tot 2019 en is geslaagd als:

  • Ondernemers en werknemers via dit Privacy Platform, de workshops en events zich ondersteund voelen en enthousiast zijn om aan de slag te gaan vanuit het idee dat privacy hen kansen biedt
  • De workshops en events resulteren in een aantal voorbeelden van datagedreven innovaties met privacy als drijvende kracht
  • De potentie van de innovaties met privacy als drijvende kracht zichtbaar wordt en leidt tot vervolgactiviteiten (fase 2 van het actieprogramma)
dame-telefoon-privacy-platform

Wilt u meedoen aan het Actieprogramma?

Neem dan contact op