Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Responsible

Bevorder verantwoord handelen

Bedrijven en instellingen kunnen bouwen aan het vertrouwen van burgers. Door zelf de verwerking van persoonsgegevens goed op orde te hebben. Door gebruik te maken van instrumenten die medewerkers én klanten helderheid bieden. Dat kan een model zijn dat duidelijkheid biedt hoe volwassen het bedrijf is in de omgang met persoonsgegevens. Door aan te sluiten bij branchebrede initiatieven zoals een gedragscode. Door vernieuwende activiteiten zoals aandacht voor privacy in het jaarverslag. Inzet van deze instrumenten heeft een positieve weerslag op hoe klanten de omgang met hun gegevens ervaren.
responsible-nl

Gedragscode

Branches kunnen gedragscodes opstellen die aangeven hoe bedrijven met persoonsgegevens om dienen te gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft tot taak om toe te zien op de kwaliteit van deze codes. Onderschrijving van zo’n gedragscode maakt het gedrag van de organisatie controleerbaar. Bestaande codes die vóór 25 mei 2018 goedgekeurd zijn, moeten wel opnieuw worden goedgekeurd nadat ze zijn aangepast aan de AVG.

Voorbeelden van bestaande codes:

Certificering

Certificaten tonen aan dat een organisatie zich houdt aan bepaalde procedurele en inhoudelijke normen. Het verlenen van certificaten kan een branche-initiatief zijn. Er zijn accrediterende organisaties die toezicht houden. Met een certificaat legt een organisatie vast hoe deze om wil gaan met de verwerking van persoonsgegevens. Een certificaat wordt voor een bepaalde periode (in de regel twee jaar) toegekend. Daarna moet het certificaat vernieuwd worden.

Voorbeelden:

Privacy in het jaarverslag

Een goede manier om duidelijk te maken hoe je met privacy omgaat, is door hier apart aandacht aan te besteden in het jaarverslag.

Voorbeelden van jaarverslagen met aandacht voor privacy in de publieke sector: