Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Privacy tools

Het privacy ondersteuningsaanbod is opgezet om organisaties te helpen om op een juiste en succesvolle manier om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens in producten, diensten, processen en systemen.

 

Ons aanbod aan privacy tools bestaat uit praktische instrumenten die organisaties:

  • Ondersteunen bij het identificeren van privacy business kansen.
  • Handreikingen geven hoe kansen benut kunnen worden binnen de wettelijke kaders.
  • Inspiratie bieden voor de implementatie van nieuwe maatregelingen in de eigen organisatie.
helping-hand
office-privacy-platform

Privacydashboard

Een manier om duidelijk te maken hoe je met de privacy van je klanten en werknemers omgaat, is door ze te laten zien wat je met hun gegevens doet. Dat kan door een privacydashboard.

Je laat niet alleen zien welke gegevens je van je klanten verwerkt, maar je geeft ook aan hoe ze daar zelf controle over kunnen uitoefenen. Dat kun je stapsgewijs opbouwen.

Je kunt ook met klantenpanels of patiëntengroepen overleggen over wat ze willen.

Voorbeelden:

Privacykeurmerk (certificering)

Een andere manier om zichtbaar te maken dat je om privacy geeft is door de aanschaf van een privacykeurmerk. De Algemene Verordening Gegevensbescherming stimuleert dit. Daarmee toon je aan dat je de privacy van je klanten en gebruikers serieus neemt.

De volgende privacykeurmerken worden al aangeboden. Ze zijn allemaal AVG-‘proof’. Als je in aanmerking komt voor zo’n keurmerk dan weten je klanten zeker dat je serieus werk maakt van de AVG.

jongetje-blik-privacy-platform

Privacy by design

De AVG vraagt aan organisaties om privacy vanaf het vroegste begin mee te nemen. Dat betekent vanaf de tekentafel. Inmiddels zijn er zogenoemde privacy-by-design strategieën beschikbaar die aangeven hoe je dat doet. Bijvoorbeeld door een inschatting van de privacyrisico’s te maken voordat een nieuw systeem in gebruik wordt genomen. Dan kun je vooraf al gepaste maatregelen treffen. Daardoor voorkom je negatieve privacygevolgen voor de betrokkenen, en vermijd je imago- en reputatieschade (en boetes).

Hieronder vind je achtergrondinformatie over het onderwerp Privacy by design.

Privacy Self Assessment tool

Organisaties kunnen meten hoe ze er voor staan met de implementatie van privacymaatregelen. Dit geeft een beeld van de ‘privacy maturiteit’ van een organisatie. Dat loopt van ‘ad hoc’ (zaken regelen als er een noodzaak toe is) tot georganiseerd en gestructureerd.

Het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) heeft een handige tool ontwikkeld om de volwassenheid van je organisatie te meten. Die tool vind je hier.