Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Op deze pagina vind je tools die je helpen bij het opzetten en inrichten van een op privacy gebaseerde dienst.

 

De tools:

Ondersteunen bij het identificeren van privacy business kansen.
Geven handreikingen hoe kansen benut kunnen worden binnen de wettelijke kaders.
Bieden inspiratie voor de implementatie van nieuwe maatregelingen in de eigen organisatie.

Ondersteuning van de RESPECT4U aanpak

De instrumenten zijn onderverdeeld op basis van het RESPECT4U kader:

  • Responsible: instrumenten die helpen aan te tonen dat op een verantwoorde manier wordt omgegaan met persoonsgegevens.
  • Empowerment: instrumenten die betrokkenen inzicht geven in en controle over hun gegevens.
  • Secure: instrumenten die gegevens beschermen, die de toegang tot gegevens beveiligen en die de verwerking van gegevens op een veilige manier laten verlopen.
  • Pro-active: instrumenten die helpen risico’s in kaart te brengen en die privacy by design-maatregelen aangeven.
  • Ethical: instrumenten die de ethische consequenties in kaart brengen.
  • Cost-benefit: instrumenten die de kosten en baten van maatregelen in kaart brengen.
  • Transparent: instrumenten die duidelijk maken hoe een organisatie met persoonsgegevens omgaat.
wiel-nl

De privacy tools

In het overzicht zijn de privacy ondersteunende tools op alfabetische volgorde weergegeven. De tabel geeft geen oordeel over de kwaliteit of bruikbaarheid van de tools. Het overzicht zal regelmatig worden bijgewerkt.

Untitled Document

Organisatie

Tools

Responsible

Empowerment

Secure

Pro-active

Ethical

Cost-benefit

Transparent

AG Projects BV

SylkServer WebRTC

 

 

 

 

 

 

AVG Cloud

AVG Cloudregister

 

 

 

 

 

Bits of Freedom

My Data Done Right

 

 

 

 

 

Capitar IT Group

Identity & Access Management

 

 

 

 

 

 

Complianz

Open source cookie database

 

 

 

 

 

Datanext – Groningen

Online DPO

 

 

 

 

 

 

DDMA

AVG Status Check

 

 

 

 

 

DigitalMe

Dappre

 

 

 

 

 

Dyne.org

Dowse

 

 

 

 

 

 

Free Press Unlimited

NetAidKit

 

 

 

 

 

 

ibericode BV

Fathom Analytics

 

 

 

 

 

Nederland ICT

Helpdesk AVG

 

 

 

 

 

OkIDee

OkIdee

 

 

 

 

 

 

One Trust

Privacy Management Software

 

 

OpenFortress

Digitale handtekeningen

 

 

 

 

 

 

Privacy by design foundation

IRMA

 

 

 

 

 

Privacy Company

Privacy designer

 

 

 

 

 

 

Privacy Company/SURF

Privacy designer

 

 

 

 

 

 

Privacy Officers

Privacy Boxx

 

 

 

 

 

Qiy

Qiy scheme

 

 

 

 

 

 

Simple Analytics

Simple Analytics

 

 

 

 

 

 

Startpage.com

Private Search 2.0

 

 

 

 

 

 

Stichting ontwikkeling Schluss

Schluss

 

 

 

 

 

 

Thuiswinkel.org

Thuiswinkel Privacytool

 

 

 

 

 

Usoft

Solvinx

 

 

 

 

 

ViacrypPrivacy Enhancing Technologies

 

 

 

 

 

 

Whitebox Systems

Whitebox autorisatie

 

 

 

 

 

Zotonic

Secure en encrypted communicatie

 

 

 

 

 

 

Uit het overzicht blijkt dat er nog geen instrumenten geïnventariseerd zijn die ondersteuning bieden voor ethische vraagstukken en voor het in kaart brengen van kosten en baten van privacy-investeringen. We werken eraan om ook daar instrumenten voor te vinden.

 

Oproep

Dit overzicht is gemaakt door gebruik te maken van openbare bronnen. Heb je zelf een instrument dat je aan deze lijst zou willen toevoegen, neem dan contact op met privacy@ecp.nl. Mocht je aanvullende informatie over je instrument hebben of een wijziging aan willen brengen in hoe je instrument nu is weergegeven, neem dan contact op met privacy@ecp.nl.

helping-hand