Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Business Cases

Privacy heeft waarde als onderdeel van de business propositie van een organisatie. Een voorwaarde om die waarde te realiseren is dat privacy van meet af aan meegenomen wordt bij het opstellen van de propositie.
Dat kan door de volgende vragen aan de orde te laten komen:
  • Hoe geven we de klant inzage in de gegevens die we verwerken?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de klant controle heeft over die gegevens?
  • Kunnen we de klant duideljik maken hoe ons proces intern verloopt?
  • Kunnen we duidelijk maken dat we alleen die gegevens gebruiken die daadwerkelijk nodig zijn?
  • Kunnen we terugkoppeling geven over de beveiliging die we toepassen?
  • Kunnen we transparant zijn over de partijen die we bij deze verwerking betrekken?
  • Kunnen we duidelijk maken dat deze partijen ook betrouwbaar zijn?
  • Welke diensten kunnen we aanvullend aanbieden als we toestemming hebben om gegevens van de klant te gebruiken?
  • Hoe maken we duidelijk welk voordeel de klant hierbij heeft?
  • Etc.
helping-hand

Tijdens de workshops gaan we met de proposities die deelnemers inbrengen na hoe deze vragen te beantwoorden zijn. Ook kijken we welke middelen beschikbaar zijn om deze voorwaarden te realiseren.

We verkennen ook het waardeweb dat bij een propositie hoort: welke stakeholders zijn er betrokken, wat is hun rol en toegevoegde waarde, hoe ziet de bijbehorende architectuur er uit, welke kosten en baten zijn te verwachten?

Het hele proces start uiteraard met een propositie die intuïtief duidelijk maakt dat deze voordelen voor de klant en voor de organisatie biedt. We zullen hier voorbeelden van verzamelen en deze beschikbaar stellen. Een eerste voorbeeld tref je hieronder aan.

Case:
Slim gebruik van de slimme meter

Het streven van de Europese Commissie is dat 80% van de huishoudens in 2020 een slimme meter heeft. Nederland ligt redelijk op schema met de verspreiding. De slimme meter biedt Onafhankelijke Dienstenaanbieders (ODAs) de mogelijkheid om een energiedashboard aan te bieden. Door zo’n dashboard kunnen huishoudens zien wat ze verbruiken en eventueel maatregelen nemen om energie te besparen.

Via de gewone uitgang van de slimme meter krijgen ODA’s inzicht in het energieverbruik per kwartier (elektriciteit) of per uur (gas). Het verbruik dateert altijd van een dag eerder. Maar het is ook mogelijk om gedetailleerdere en real-time informatie te krijgen vai een apart aan te sluiten apparaat. Dan kan het verbruik iedere seconde real-time gevolgd worden. Dat geeft een veel gedetailleerde beeld en kan ook leiden tot een veel beter advies om energie te besparen. Bewoners kunnen zich echter snel bespied voelen.

Goede communicatie en het bieden van inzicht, keuze en controle kunnen hun overtuigen dat hun gegevens in goede handen zijn van de ODA en de voordelen van deze gegevensdeling bij hen terecht komen (beter energieadvies, zuiniger energieverbruik met behoud van comfort). Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat de ODA dit ook waar kan maken en de bewoners daadwerkelijk kunnen zien dat het apparaat werkt zoals is afgesproken.