Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Privacy biedt kansen, zoals het opbouwen van een betrouwbare reputatie wat essentieel voor het succesvol zaken doen in deze digitale tijd. Door bedrijfsprocessen anders in te richten wordt informatie nauwkeuriger en dus betrouwbaarder. Meer bewustwording, meer veiligheid, doordat medewerkers zich sterker bewust worden van het belang van gegevensbescherming en het voorkomen van datalekken.
Onze aanpak is om samen met ondernemers tijdens workshops hun privacy business propositie in kaart te brengen.
Check events en geeft je op voor de komende ronde workshops.

Privacydashboard

Een manier om duidelijk te maken hoe je met de privacy van je klanten en werknemers omgaat, is door ze te laten zien wat je met hun gegevens doet. Dat kan door een privacydashboard.

Je laat niet alleen zien welke gegevens je van je klanten verwerkt, maar je geeft ook aan hoe ze daar zelf controle over kunnen uitoefenen. Dat kun je stapsgewijs opbouwen.

Je kunt ook met klantenpanels of patiëntengroepen overleggen over wat ze willen.

Voorbeelden:

Verken je privacy business propositie

Aanpak Privacy Actieprogramma bestaat uit een reeks workshops en bijeenkomsten waaraan een breed palet van ondernemers deel zal nemen.
  • Tijdens drie samenhangende workshops gaan een aantal ondernemers interactief aan de slag om voor zijn of haar onderneming de privacy business propositie te definiëren. Met andere woorden, “waar zit voor mijn specifieke onderneming de winst van het investeren in privacy”.
  • De (tussentijdse) inzichten van de workshops zullen met een bredere groep gedeeld worden tijdens twee Community of Practitionersbijeenkomsten. Participatieve sessies met aandacht voor User Empowerment, Privacy bydesign en Cost-benefit analysis zullen onderdeel uitmaken van het programma.
  • Tijdens de slotbijeenkomst van deze serie eventszullen inspirerende gastsprekers aan het woord komen, resultaten en inzichten worden gedeeld, concrete privacy producten worden gepresenteerd en het vervolg worden toegelicht.

Privacy by design

De AVG vraagt aan organisaties om privacy vanaf het vroegste begin mee te nemen. Dat betekent vanaf de tekentafel. Inmiddels zijn er privacy-by-design strategieen beschikbaar die aangeven hoe je dat doet. Op die manier kun je als organisatie innoveren en tegelijkertijd betrokkenen tegemoet komen.

Onderzoekers van het PI.lab werken aan technische tools om privacy by design mogelijk te maken. Ook is er een Europees netwerk dat zich toelegt op privacy by design. En het Europees agentschap dat zich buigt over netwerk- en informatieveiligheid (ENISA) heeft een aantal rapporten gepubliceerd over dit onderwerp.

Privacy Self Assessment tool

Lorem ipsum?