Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen en organisaties die in hun bedrijfsvoering persoonsgegevens verwerken of verzamelen. Het Privacy Platform is dé plek om kennis te delen en op te halen, in contact te komen met anderen en inspiratie op te doen. Basis van het Privacy Platform is het RESPECT4U-kader. Dit kader laat zien hoe privacy meerwaarde kan hebben voor jouw organisatie.

Doel

Het Privacy Platform is opgericht omdat organisaties enerzijds merken dat privacy een steeds grotere rol in de beleving van burgers speelt en anderzijds omdat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verantwoorde omgang met persoonsgegevens vereist.

DDMA Privacy Monitor 2018: “78% van de respondenten wil meer controle over de persoonlijke informatie die ze aan bedrijven geven en de manier waarop deze wordt opgeslagen.”

Hoofddoelstellingen van het Privacy Platform zijn:

  • Met aansprekende voorbeelden laten zien wat de voordelen van een goede omgang met persoonsgegevens oplevert.
  • Privacy als belangrijk onderwerp op de agenda van het MKB te zetten.
  • Organisaties op praktische wijze ondersteunen bij het invoeren van datagedreven innovaties op een privacy bewuste manier.
  • Community building, het opzetten en onderhouden van een netwerk waarin mensen uit de praktijk van elkaar leren hoe zij privacy meerwaarde kunnen geven.
website-privacy-platform-square
wiel-nl
Rijksoverheid

Community building

Het programma wil eraan bijdragen dat privacy als een aanjager van nieuwe innovaties gaat werken. Het biedt organisaties kansen om nieuwe diensten te ontwikkelen die innovatief zijn en die de privacy van hun klanten serieus nemen.

Daarvoor organiseert het programma een aantal workshops en praktijkbijeenkomsten.

Drie brancheorganisaties werken mee aan het verspreiden van – de resultaten van – het programma.

Actieprogramma Privacy als innovatiekans

Voor de start van het platform is een actieprogramma ingericht. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert het programma. ECP – platform voor de InformatieSamenleving – en het Privacy & Identity lab – waarin Radboud Universiteit, Tilburg University en TNO samenwerken aan vraagstukken rond privacy – voeren het programma uit.

De én privacy én innovatie benadering

Het programma laat zien hoe privacy en innovatie samen kunnen gaan. Organisaties hoeven niet te kiezen tussen óf nieuwe diensten óf een goede bescherming van de privacy. Het kan allebei: én innovatieve diensten én privacy voor de klanten.

Wat willen we bereiken?

De eerste fase van het actieprogramma loopt tot eind 2019. Deze fase is geslaagd als:

  • Organisaties zich ondersteund voelen en enthousiast zijn om aan de slag te gaan vanuit het idee dat privacy hen kansen biedt.
  • Organisaties zelf nieuwe diensten hebben ontwikkeld die innovatief zijn én de privacy van hun klanten serieus nemen.
  • Duidelijk is welke tools er beschikbaar zijn om de ontwikkeling van nieuwe diensten te ondersteunen.
dame-telefoon-privacy-platform

Wilt u meedoen aan het Actieprogramma?

Neem dan contact op met Sophie Emmert