Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

Het Actieprogramma biedt een opeenvolgende serie workshops aan. De workshops verkennen stapsgewijs de mogelijkheden om gebruik te maken van privacy in nieuwe diensten. De opgedane kennis gebruiken we voor de opbouw van een Community of Practitioners. We sluiten het Actieprogramma af met een groots event.
25 januari 2019

10.00-13.00 uur

Workshop:
Identificeren van privacy innovatiekansen

Doel van de eerste workshop is om vanuit je eigen zakelijke omgeving na te gaan hoe je privacy effectief in kunt zetten voor de ontwikkeling van nieuwe diensten. In deze eerst workshop leer je hoe je privacykansen binnen jouw organisatie kan identificeren. De workshop biedt materiaal aan om na te gaan wat een interessante aanpak voor jou is.

15 februari 2019

10.00-13.00 uur

Workshop:
Aan de slag met RESPECT4U kader

Doel van de tweede workshop is om te leren hoe kansen op het gebied van transparantie, privacy by design (security) en empowerment geconcretiseerd kunnen worden. Hierbij gebruiken we het RESPECT4U-kader dat de ontwikkeling van nieuwe diensten die inspelen op de behoefte aan privacy bij je klanten ondersteunt.

15 maart 2019

10.00-13.00 uur

Workshop:
Verzilveren van privacy innovatiekansen

Doel van de derde workshop is om de inzichten uit de eerste twee workshops te vertalen in een concrete aanpak voor een nieuwe dienst. In deze derde workshop leer je hoe je jouw organisatie in beweging kunt brengen om de privacy innovatiekansen te benutten. We nodigen je uit om samen met de andere deelnemers te verkennen hoe een privacy-innovatiestrategie ontwikkeld kan worden.

n.t.b.

Community of Practitioners:
Bij elkaar brengen van vraag en aanbod

Doel van de Community of Practitioners is om bedrijven te informeren over hoe ze privacy kunnen benutten in nieuwe diensten en processen en om ervaringen en inzichten te delen. De CoPs brengen bedrijven die oplossingen zoeken in contact met bedrijven die oplossingen bieden. De eerste CoP presenteert de resultaten van de workshops en zet de deelnemers aan om een soortgelijk proces te doorlopen.

n.t.b.

Community of Practitioners:
Naar een hoger plan

Doel van deze Community of Practitioners is om aan de hand van enkele concrete voorbeelden te laten zien hoe de integratie van privacy in je dienstverlening jou en je klanten kan helpen. We zetten je aan het werk om zelf te verkennen wat voor jou mogelijk is. Daarnaast bieden we informatie en ervaringen van bedrijven die je voorgingen.

n.t.b.

Slotevenement

Om deze fase van het Actieprogramma af te ronden organiseren we een slotevenement waarop we bedrijven uitnodigen hun ervaringen te delen. We organiseren een markt waarop bedrijven die oplossingen bieden zich presenteren. En we geven aan welke volgende stap we zetten om bedrijven te helpen met de integratie van privacy in hun diensten en activiteiten.